Διαγωνισμoς

Ημερομηνια

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Ωρα

09:30 - 17:00

Εισαγωγη

Λογιπαίγνιον 2014

Σκοπός: Ο Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές - Λογιπαίγνιον – είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός με θέματα που συνδέονται με την Επιστήμη της Πληροφορικής, τα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών των οργανωτών για την προώθηση της Επιστήμης της Πληροφορικής, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Πολυμέσων και του Σχεδιασμού.

Στόχοι: Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της εφευρετικότητας, λογικής σκέψης και δημιουργικότητας στην Πληροφορική καθώς και ο σωστός, εύχρηστος και κριτικός σχεδιασμός Πολυμεσικών Εφαρμογών. Επιμέρους στόχοι είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων ορθού σχεδιασμού εφαρμογών και η καλλιέργεια της λογικής και αναλυτικής σκέψης στην λύση σύνθετων προβλημάτων. Η δημιουργία παιγνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμπεριλαμβάνει τα παραπάνω καθώς και την ανάγκη για συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ των μελών της ομάδας.

Θεματολογία: Ο φετινός διαγωνισμός δεν υιοθετεί κάποια ειδική θεματολογία με απώτερο στόχο να επιτρέψει την μέγιστη δυνατή δημιουργικότητα και φαντασία. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει ωστόσο να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς που επεξηγούνται κάτω από τους κανόνες.

Κατηγορίες:

+ Κατηγορία ΓΥΜΝΑΣΙΑ –παιγνίδια δημιουργημένα με ένα από τα ακόλουθα εργαλεία: Alice ή Scratch ή Microsoft’s Kodu
+ Κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ – παιγνίδια δημιουργημένα στο GameMaker ή Microsoft’s XΝΑ

Κανονες

Λογιπαίγνιον 2014

Δικαίωμα Συμμετοχής:

+ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας, δημόσιας και ιδιωτικής, εκπαίδευσης.
+ Κάθε σχολείο μπορεί να εκπροσωπηθεί με μία ή δύο ομάδες (μέγιστος αριθμός, χωρίς εξαιρέσεις).
+ Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο έως τέσσερεις μαθητές ή μαθήτριες.
+ Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (μέγιστο δύο) σύμβουλο καθηγητή Πληροφορικής, Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολογικών μαθημάτων, ή Γραφικών Τεχνών.
+ Μία ομάδα μπορεί να συμμετάσχει ΜΟΝΟ σε μια κατηγορία παιγνιδιών.
+ Μαθητές Γυμνασίων μπορούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ (αλλά όχι το αντίθετο), δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες που έχουν οριστεί για την κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ. Διευκρινίζεται ότι σε τέτοια περίπτωση οι συμμετοχή θα συγκριθεί με τις υπόλοιπες συμμετοχές της κατηγορίας ΛΥΚΕΙΑ και όχι με τις συμμετοχές της κατηγορίας ΓΥΜΝΑΣΙΑ.

Παραχώρηση Δικαιωμάτων: Με την εισδοχή στο διαγωνισμό οι ομάδες παραχωρούν στους διοργανωτές και χορηγούς, χωρίς περιορισμό, το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα τους, τα σχολεία τους και το όνομα του παιγνιδιού τους, να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και να αναρτήσουν τον εκτελέσιμο κώδικα του παιγνιδιού, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, σε εσωτερικά έντυπα, καθώς και σε οποιοδήποτε μέσο δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση τους για καλύτερη προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.

Με την εισδοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην προχωρήσουν στην διαφήμιση, προώθηση, εμπορική εκμετάλλευση των παιγνιδιών ή των ιδεών τους, πριν τη λήξη του διαγωνισμού, έστω και αν δεν είναι στις ομάδες του τελικού.

Τα πνευματικά δικαιώματα του παραγόμενου έργου, ανήκουν στις ομάδες και στα σχολεία τους για να τα αξιοποιήσουν όπως αυτοί κρίνουν, μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

Οδηγίες για Συμμετοχές: Όλες οι συμμετοχές που υποβάλλονται πρέπει να συμμορφωθούν με τους ακόλουθους περιορισμούς.

+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας οποιουδήποτε.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να δυσφημήσει τους χορηγούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή συμβαλλόμενο μέρος που συνδέεται με την προώθηση και την οργάνωση αυτού του διαγωνισμού.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες, βίντεο, ήχο) για το οποίο να μην έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα ή το οποίο να μην είναι ελεύθερα διαθέσιμο.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι ακατάλληλο, άσεμνο, υβριστικό, ή δυσφημιστικό.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που προωθεί τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, την έχθρα ενάντια σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο ή να προωθεί τη διάκριση βασισμένη στη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, την φυσική ή πνευματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι παράνομο.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό ή να χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο απαιτεί την καταβολή χρηματικού ποσού για την αγορά/χρήση.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα (α) να αποκλείσουν ή/και να μην δεχτούν οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία κρίνουν ότι με οποιοδήποτε τρόπο δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες, (β) να κάνουν τέτοιες αλλαγές σε οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία να την καταστήσει ικανή για συμμετοχή στο διαγωνισμό, και (γ) να απαιτήσει από τις ομάδες να κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές ώστε η συμμετοχή τους να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω.

Αναλυτικες Οδηγιες και
κριτηρια αξιολογησης

Εγγραφη

Λογιπαίγνιον 2014

Υποβολη

Λογιπαίγνιον 2014

Η υποβολή τελικού παιγνιδιού πρέπει να γίνει μέσω του πιο κάτω συνδέσμου με κωδικούς πρόσβασης που θα αποσταλούν μετά την εγγραφή σε όλα τα μέλη των ομάδων: http://moodle.cs.ucy.ac.cy/course/view.php?id=100.

Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν τα παιγνίδια τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού μέχρι τις 11 Απριλίου 2014 στις 13:00.

Παραδοτέα: Θα πρέπει να παραδώσετε όλα τα παραδοτέα σε ένα .zip αρχείο το οποίο να περιέχει τα ακόλουθα 3 folders:
+ Executable: Στο folder “Executable” θα περιέχεται το εκτελέσιμο Πρόγραμμα (παιγνίδι) δημιουργημένο σε μία από τις πλατφόρμες που υποστηρίζονται στον διαγωνισμό.
+ SourceCode: Στο folder “SourceCode” θα περιέχεται ο πηγαίος κώδικας και βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν.

+ Documents: Στο folder “Documents” θα περιέχονται 3 αρχεία (.doc ή pdf):

(α) Στοιχεία Ομάδας (τίτλος παιχνιδιού, ονόματα μελών, όνομα σχολείου, κατηγορία στην οποία συμμετέχετε, πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του παιχνιδιού σας).
(β) Έντυπο Αναφοράς.
(γ) Εγχειρίδιο Χρήσης.

Το έντυπο αναφοράς και το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να υποβληθεί σε ένα από τους ακόλουθους τύπους αρχείων: Microsoft Word (.doc) ή Adobe Portable Document Format (.pdf). Τα κείμενα πρέπει να έχουν μέγεθος σελίδας Α4, με περιθώρια 1″ (σε όλες τις πλευρές), 1.5 Line Spacing, και όλο το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με 12 point Arial ή Times New Roman.

ΑΡΧΕΙΟ

ΑΡΧΕΙΟ
2013 http://logipaignion.cs.ucy.ac.cy/2013/
2012 http://logipaignion.cs.ucy.ac.cy/2012/
2011 Μη διαθέσιμη ιστοσελίδα ( Συνδιοργάνωση με Παγκύπριο Τελικό Imaginecup’11 )
2010 http://logipaignion.cs.ucy.ac.cy/2010/
2009 http://logipaignion.cs.ucy.ac.cy/2009/

Προγραμμα

ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
09:30 – 11:00 Εγγραφές / Επιδείξεις μαθητών
11:00 – 11:10 Καλωσόρισμα
Δρ. Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Γενικός Συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής Λογιπαίγνιον 2014
11:10 – 11:20 Χαιρετισμός
Kαθ. Μάριος Δ. Δικαιάκος
Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής
11:20 – 11:25 Οδηγίες
11: 25 – 13:00 Παρουσιάσεις Γυμνασίων (15 λεπτά/ομάδα)
13:00 – 14:15 Διάλειμμα / Γεύμα (για συμμετέχοντες)
14:15 – 15:30 Παρουσιάσεις Λυκείων (15 λεπτά/ομάδα)
15:30 – 16:15 Διάλειμμα / Αξιολόγηση
16:15 – 16:25 Χαιρετισμός
Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας
16:25 – 16:35 Χαιρετισμός
Εκ μέρους της Cytanet
16:35 – 17:00 Βραβεύσεις

Νικητες

Κατηγορια ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g10
Όνομα Ομάδας: “TREASURE HUNTERS”
Σχολείο: Γυμνάσιο Αραδίππου, Λάρνακα
Μέλη ομάδας: Νικόλαος Θεοδώρου, Άντρη Λουκά, Αγγελίνα Αντωνίου
Συντονίστρια: Ελένη Παπαδοπούλου
IMG_4622

2η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g06
Όνομα Ομάδας: “HighTech”
Σχολείο: Γυμνάσιο Καθολικής, Λεμεσός
Μέλη ομάδας: Δημήτρης Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Κουντουρέσης,
Νικόλας Παρασκευάς, Άριστος Χαραλάμπους

Συντονιστές: Χρήστος Παναγιώτου, Σπύρος Νεοφύτου
IMG_4150

3η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g11
Όνομα Ομάδας: “ECOGAMERS”
Σχολείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίου Μάμαντος Τραχωνίου, Λεμεσός
Μέλη ομάδας: Κωνσταντίνος Λανίτης, Θέμης Γεωργίου,
Γιώργος Οδυσσέως, Αλέξανδρος Αβούρη

Συντονιστές: Μιχάλης Μιχαήλ, Λοΐζος Χριστοφίδης
IMG_4144
Κατηγορια ΛΥΚΕΙΑ

1η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g28
Όνομα Ομάδας: “Time Travellers”
Σχολείο: Λύκειο Λινόπετρας, Λεμεσός
Μέλη ομάδας: Νικόλας Φυλακτού, Ελπίδα Κυριάκου,
Κωνσταντίνος Αχιλλέως, Αντρέας Χαρή

Συντονιστής: Σωτήρης Σωτηρίου
IMG_4637

2η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g18
Όνομα Ομάδας: “Turbo Code”
Σχολείο: Λύκειο Ιδαλίου, Λευκωσία
Μέλη ομάδας: Μιχάλης Κωνσταντίνου, Γιώργος Δράκου, Τίμος Σάββα
Συντονίστρια: Άννα Βασιλείου
IMG_4618

3η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g34
Όνομα Ομάδας: “EuroGuards”
Σχολείο: Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Δασούπολη, Λευκωσία
Μέλη ομάδας:Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Πασπαλίδης,
Ελίνα Μιχαηλίδου, Κυριάκος Μιχαήλ

Συντονιστές: Βαρβάρα Πέρδικου, Μαρία Μαρδά
IMG_4093

Φωτογραφιες

Διοργανωση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενικός Συντονιστής Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστές Προγράμματος & Αξιολόγησης Γιώργος Χρυσάνθου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δέσποινα Μιχαήλ, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής Χορηγιών & Επικοινωνίας Γιώργος Πάλλης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιστοσελίδα & Κοινωνική Δικτύωση Γιώργος Λάρκου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διαφημιστικό & Έντυπο Υλικό Γιώργος Νικολαϊδης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εγγραφές & Yποβολές Ανδρέας Φιλίππου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Άντρη Μιχαηλίδου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τοπική Οργάνωση Παύλος Αντωνίου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γιώργος Χατζηπολλάς, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κωνσταντίνος Κώστα, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σεργκεί Μπάγκντασαρ, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γραμματειακή Υποστήριξη Μελίνα Μενελάου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μαρία Κιττήρα, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Γιώργος Χρυσάνθου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πάρης Καϊμάκης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στέλλα Ευσταθίου
Cytanet
Δέσποινα Μιχαήλ
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μιχάλης Τορτούρης
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κυριάκος Ανδρέου Παναγιώτης Κυριάκου Ειρήνη Πετρίδου
Κάλια Αριστείδου Χρίστος Κυρλιτσιάς Μάριος Πολυχρώνης
Χριστίνα Βασιλείου Κωνσταντίνος Κώστα Χρίστος Σάββα
Χρίστος Βασιλείου Γεώργιος Λάρκου Ανδρέας Ταμπακούδης
Ηλέκτρα Γεωργίου Ιωάννα Λοΐζου Νίκος Τσουρής
Κωνσταντίνος Δελιγιάννης Νικόλας Λουκάς Παναγιώτα Τσώκου
Μαρία Δράκου Νικόλας Παντελή Αικατερίνη Φελλά
Παντελής Θωμά Μαρία Παπαδοπούλου Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου
Πάρης Καΐμάκης Μαργαρίτα Παπαευθυμίου Μαρία Χριστοφή

Διοργανωτες

Στρατηγικoς συνεργaτης

ΥποστηριξηΧορηγοι     
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διευθυνση επικοινωνιας

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
(+357) 22-892700

Ηλεκτρονικη Διευθυνση

logipaignion@cs.ucy.ac.cy
Κατεβαστε την
Προσκληση