Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει προκηρύξει τον 1ο ετήσιο διαγωνισμό για μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών με θέμα την Επιστήμη της Πληροφορικής, μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την προώθηση της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της Εφευρετικότητας, Λογικής Σκέψης και Δημιουργικότητας στην Πληροφορική. Επιμέρους στόχος είναι η καλλιέργεια της λογικής και αναλυτικής σκέψης στην λύση σύνθετων προβλημάτων.