Η επίσημη προκήρυξη του Διαγωνισμού ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΙΟΝ έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2009 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στα πλαίσια ημερίδας στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Σύνδεσμο Καθηγητών Πληροφορικής και μεγάλος αριθμός καθηγητών Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Πρόγραμμα Ημερίδας

Στα πλαίσια της ημερίδας πληροφόρησης έγινε μια εκτενής αναφορά σε όλα τα σημεία του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων των στόχων, της θεματολογίας, της αξιολόξησης και των κανόνων του διαγωνισμού καθώς και περιληπτική αναφορά σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού και παιγνιδιών για Η/Υ. Η πλήρης παρουσίαση υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο. Προκήρυξη Διαγωνισμού