Για τον διαγωνισμό, έχει ορισθεί μια σειρά από ιδέες θεμάτων από τις οποίες πρέπει να επιλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί το θέμα του παιγνιδιού. Αυτές είναι:

Α.        Φυσικό Περιβάλλον

Β.        Οδική Ασφάλεια

Γ.         Πολιτιστική κληρονομιά

Δ.         Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Για τον διαγωνισμό, η επιλογή της πλοκής (ή της διαδικασίας) πρέπει να είναι εμπνευσμένη από την κυπριακή πραγματικότητα. Το θέμα που θα επιλεχθεί από τις τέσσερις προτεινόμενες περιοχές δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση του παιγνιδιού.

Η αξιολόγηση του παιγνιδιού θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια:

  • Διαδικασία επιλογής και σχεδιασμού της πλοκής

  • Σχεδιασμός κόσμου, αντικειμένων και μέσων του παιγνιδιού:

  • Σχεδιασμός βέλτιστου μηχανισμού χειρισμούελέγχου του παιγνιδιού από τον χρήστη

  • Ύπαρξη αρμονίας μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών (available decisions) του  χρήστη και του αποτελεσματος επιλογής

  • Ύπαρξη πολλαπλών επιπέδων δυσκολίας με σταδιακή κλιμάκωση

  • Κλιμακωτό σύστημα βαθμολογίας παίκτη

  • Δυναμική συμπεριφορά χαρακτήρων παιχνιδιού που ελέγχονται από τον υπολογιστή

  • Συνολική εικόνα παιγνιδιού

  • Τεχνική αρτιότητα παιγνιδιού

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε λεπτομερή επεξήγηση των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και το ποσοστό της συνολικής βαθμολογίας που αναλογεί στο κάθε ένα.