Συχνές Ερωτήσεις

1. Μπορεί μια ομάδα να χρησιμοποιήσει το GameMaker Pro version;

    Όχι. Ο Διαγωνισμός ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΙΟΝ 2009 αφορά μόνο παιγνίδια που δημιουργούνται με το GameMaker 7.0 Lite Edition

2. Μπορεί ένας καθηγητής να συνεισφέρει στη δημιουργία του παιγνιδιού;

    Όχι. Ο ρόλος του καθηγητή είναι συντονιστικός και υποβοηθητικός στην ομάδα του σχολείου. Ο καθηγητής προσπαθεί να κατευθύνει τους μαθητές έτσι ώστε να δημιουργήσουν το παιγνίδι με την σωστή μεθοδολογία και ελέγχει ότι η ομάδα ακολουθεί τους κανονισμούς.

3. Μπορεί ο κύριος χαρακτήρας του παιγνιδιού να είναι κακός;

    Ο διαγωνισμός θέλει να προωθήσει υγιή πρότυπα στους μαθητές. Έτσι παιγνίδια στα οποία ο κύριος χαρακτήρας κερδίζει     βαθμούς με το να είναι κακός και να παραβαίνει τους κανόνες (να σκοτώνει, να τρέχει επικύνδυνα, να παρκάρει παράνομα κλπ) δεν μπορούν να είναι αποδεκτά.

4. Μπορεί να υπάρχει βία στα παιγνίδια;

    Τα παιγνίδια μπορούν να είναι παιγνίδια δράσης αλλά όχι παιγνίδια βίας.

5. Τί συμβαίνει αν το παιγνίδι δεν κατατάσσεται στους τέσσερεις άξονες θεματολογίας που έχουν ανακοινωθεί.

    Το παιγνίδι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ο διαγωνισμός έχει μια ευρεία θεματολογία για να βοηθήσει τις ομάδες να διαλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο.

6. Σε πιο βαθμό πρέπει να υπάρχει η Κυπριακή Πραγματικότητα.

    Ο διαγωνισμός αφορά τα σχολεία της Κύπρου και αναμένεται να οδηγήσει σε δημιουργία παιγνιδιών με βάση την Κυπριακή πραγματικότητα. Αυτή η σχέση θα βαθμολογηθεί στα πλαίσια των κριτηρίων "Ανάλυση" και "Συνολική Εικόνα"

7. Μπορούν οι ομάδες να χρησιμοποιήσουν έτοιμα sprites, objects, rooms, procedures;

    Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε έρχεται ενσωματωμένο στο GameMaker 7.0 Lite.
    Επιπρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα έτοιμα sprites ή backgroungs ή rooms φτάνει να μην είναι copyright protected ή να έχουν εξασφαλίσει άδεια χρήσης.
    Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες πρέπει να υποδείξουν στο έγγραφο αναφοράς τους την πηγή του κάθε αντικειμένου ή κώδικα που έχουν χρησιμοποιήσει.

Για γενικές πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε αποταθείτε στο logipaignion -papaki- cs.ucy.ac.cy