Σύνδεσμοι
Αρχική Σελίδα
Κανόνες
Θεματολογία και κριτήρια αξιολόγησης
Οργανωτική Επιτροπή
Δήλωση/Υποβολή Συμμετοχής
Σημαντικές Ημερομηνίες
Νικητές 2010
ΛογιΠαίγνιον 2009
Ενημέρωση
Ανακοινώσεις
Discussion Board
Facebook group
Χρήσιμο Υλικό
Ερωτήσεις/Επικοινωνία
Πλατφόρμες
GameMaker
XNA Studio
Τί είναι ο διαγωνισμός Λογιπαίγνιον 2010;
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Cyprus Computer Society (CCS) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προκηρύξει τον 2ο ετήσιο διαγωνισμό για μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, και φοιτητές Πανεπιστημίων με θέμα την Επιστήμη της Πληροφορικής, μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Final ProgramNEW

Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από τους: Μicrosoft, European Computer Driving License (ECDL), MegaLand, Σύνδεσμο Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π).

         
Στόχοι θεσμού
Ο διαγωνισμός εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την προώθηση της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της Εφευρετικότητας, Λογικής Σκέψης και Δημιουργικότητας στην Πληροφορική. Επιμέρους στόχος είναι η καλλιέργεια της λογικής και αναλυτικής σκέψης στην λύση σύνθετων προβλημάτων.

Θέμα διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Ο φετινός διαγωνισμός έχει δύο κατηγορίες:
Copyright © 2010