Διαγωνισμος

Ημερομηνια

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Ωρα

09:30 - 17:00

Εισαγωγη

Λογιπαίγνιον 2015

Σκοπός: Ο Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές - Λογιπαίγνιον – είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός με θέματα που συνδέονται με την Επιστήμη της Πληροφορικής, τα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών των οργανωτών για την προώθηση της Επιστήμης της Πληροφορικής, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Πολυμέσων και του Σχεδιασμού.

Στόχοι: Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της εφευρετικότητας, λογικής σκέψης και δημιουργικότητας στην Πληροφορική καθώς και ο σωστός, εύχρηστος και κριτικός σχεδιασμός Πολυμεσικών Εφαρμογών. Επιμέρους στόχοι είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων ορθού σχεδιασμού εφαρμογών και η καλλιέργεια της λογικής και αναλυτικής σκέψης στην λύση σύνθετων προβλημάτων. Η δημιουργία παιγνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμπεριλαμβάνει τα παραπάνω καθώς και την ανάγκη για συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ των μελών της ομάδας.

Θεματολογία: Ο φετινός διαγωνισμός δεν υιοθετεί κάποια ειδική θεματολογία με απώτερο στόχο να επιτρέψει την μέγιστη δυνατή δημιουργικότητα και φαντασία. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει ωστόσο να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς που επεξηγούνται κάτω από τους κανόνες.

Κατηγορίες:

+ Κατηγορία ΓΥΜΝΑΣΙΑ –παιγνίδια δημιουργημένα με ένα από τα ακόλουθα εργαλεία: Alice ή Scratch ή Microsoft’s Kodu
+ Κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ – παιγνίδια δημιουργημένα στο GameMaker ή Microsoft’s XΝΑ

Κανονες

Λογιπαίγνιον 2015

Δικαίωμα Συμμετοχής:

+ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας, δημόσιας και ιδιωτικής, εκπαίδευσης.
+ Κάθε σχολείο μπορεί να εκπροσωπηθεί με μία ή δύο ομάδες.
+ Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο έως τέσσερεις μαθητές ή μαθήτριες.
+ Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (μέγιστο δύο) σύμβουλο καθηγητή Πληροφορικής, Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολογικών μαθημάτων, ή Γραφικών Τεχνών.
+ Μία ομάδα μπορεί να συμμετάσχει ΜΟΝΟ σε μια κατηγορία παιγνιδιών.
+ Μαθητές Γυμνασίων μπορούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ (αλλά όχι το αντίθετο), δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες που έχουν οριστεί για την κατηγορία ΛΥΚΕΙΑ. Διευκρινίζεται ότι σε τέτοια περίπτωση οι συμμετοχή θα συγκριθεί με τις υπόλοιπες συμμετοχές της κατηγορίας ΛΥΚΕΙΑ και όχι με τις συμμετοχές της κατηγορίας ΓΥΜΝΑΣΙΑ.

Παραχώρηση Δικαιωμάτων: Με την εισδοχή στο διαγωνισμό οι ομάδες παραχωρούν στους διοργανωτές και χορηγούς, χωρίς περιορισμό, το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα τους, τα σχολεία τους και το όνομα του παιγνιδιού τους, να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και να αναρτήσουν τον εκτελέσιμο κώδικα του παιγνιδιού, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, σε εσωτερικά έντυπα, καθώς και σε οποιοδήποτε μέσο δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση τους για καλύτερη προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.

Με την εισδοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην προχωρήσουν στην διαφήμιση, προώθηση, εμπορική εκμετάλλευση των παιγνιδιών ή των ιδεών τους, πριν τη λήξη του διαγωνισμού, έστω και αν δεν είναι στις ομάδες του τελικού.

Τα πνευματικά δικαιώματα του παραγόμενου έργου, ανήκουν στις ομάδες και στα σχολεία τους για να τα αξιοποιήσουν όπως αυτοί κρίνουν, μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

Οδηγίες για Συμμετοχές: Όλες οι συμμετοχές που υποβάλλονται πρέπει να συμμορφωθούν με τους ακόλουθους περιορισμούς.

+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας οποιουδήποτε.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να δυσφημήσει τους χορηγούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή συμβαλλόμενο μέρος που συνδέεται με την προώθηση και την οργάνωση αυτού του διαγωνισμού.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες, βίντεο, ήχο) για το οποίο να μην έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα ή το οποίο να μην είναι ελεύθερα διαθέσιμο.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι ακατάλληλο, άσεμνο, υβριστικό, ή δυσφημιστικό.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που προωθεί τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, την έχθρα ενάντια σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο ή να προωθεί τη διάκριση βασισμένη στη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, την φυσική ή πνευματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι παράνομο.
+ Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό ή να χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο απαιτεί την καταβολή χρηματικού ποσού για την αγορά/χρήση.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα (α) να αποκλείσουν ή/και να μην δεχτούν οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία κρίνουν ότι με οποιοδήποτε τρόπο δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες, (β) να κάνουν τέτοιες αλλαγές σε οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία να την καταστήσει ικανή για συμμετοχή στο διαγωνισμό, και (γ) να απαιτήσει από τις ομάδες να κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές ώστε η συμμετοχή τους να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω.

Αναλυτικες Οδηγιες και
Κριτηρια Αξιολογησης

Εγγραφη

Λογιπαίγνιον 2015

Υποβολη

Λογιπαίγνιον 2015

Η υποβολή τελικού παιγνιδιού πρέπει να γίνει μέσω του πιο κάτω συνδέσμου με κωδικούς πρόσβασης που θα αποσταλούν μετά την εγγραφή σε όλα τα μέλη των ομάδων: http://moodle.cs.ucy.ac.cy/course/view.php?id=108.

Οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν τα παιγνίδια τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015 στις 13:00.

Παραδοτέα: Θα πρέπει να παραδώσετε όλα τα παραδοτέα σε ένα .zip αρχείο το οποίο να περιέχει τα ακόλουθα 3 folders:
+ Executable: Στο folder “Executable” θα περιέχεται το εκτελέσιμο Πρόγραμμα (παιγνίδι) δημιουργημένο σε μία από τις πλατφόρμες που υποστηρίζονται στον διαγωνισμό.
+ SourceCode: Στο folder “SourceCode” θα περιέχεται ο πηγαίος κώδικας και βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν.

+ Documents: Στο folder “Documents” θα περιέχονται 3 αρχεία (.doc ή pdf):

(α) Στοιχεία Ομάδας (τίτλος παιχνιδιού, ονόματα μελών, όνομα σχολείου, κατηγορία στην οποία συμμετέχετε, πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του παιχνιδιού σας).
(β) Έντυπο Αναφοράς.
(γ) Εγχειρίδιο Χρήσης.

Το έντυπο αναφοράς και το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να υποβληθεί σε ένα από τους ακόλουθους τύπους αρχείων: Microsoft Word (.doc) ή Adobe Portable Document Format (.pdf). Τα κείμενα πρέπει να έχουν μέγεθος σελίδας Α4, με περιθώρια 1″ (σε όλες τις πλευρές), 1.5 Line Spacing, και όλο το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με 12 point Arial ή Times New Roman.

ΑΡΧΕΙΟ

ΑΡΧΕΙΟ
2014
http://logipaignion.cs.ucy.ac.cy/2014/
2013 http://www.logipaignion.org/
2012 http://logipaignion.cs.ucy.ac.cy/2012/
2011 Μη διαθέσιμη ιστοσελίδα ( Συνδιοργάνωση με Παγκύπριο Τελικό Imaginecup’11 )
2010 http://logipaignion.cs.ucy.ac.cy/2010/
2009 http://logipaignion.cs.ucy.ac.cy/2009/

Προγραμμα

ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
10:00 – 11:00 Εγγραφές και Προετοιμασία Μαθητών
11:10 – 11:20 Καλωσόρισμα
Δρ. Ηρόδοτος Ηροδότου
Γενικός Συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής Λογιπαίγνιον 2015
11:20 – 11:30 Χαιρετισμός
Αν. Καθηγητής Ανδρέας Πουλλικάς
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
11:20 – 11:30 Οδηγίες
11:30 – 13:00 Παρουσιάσεις Γυμνασίων (15 λεπτά/ομάδα)
13:00 – 14:00 Διάλειμμα / Γεύμα
14:30 – 15:30 Παρουσιάσεις Λυκείων (15 λεπτά/ομάδα)
15:30 – 16:15 Διάλειμμα / Αξιολόγηση
16:15 – 16:25 Χαιρετισμός
Στέλιος Θεοφίλου
Επιθεωρητής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
16:25 – 16:35 Χαιρετισμός
Αλέκος Αλεξάνδρου
Προϊστάμενος Σταθερής Τηλεφωνίας και Cytanet
16:35 – 17:00 Βραβεύσεις

Νικητες

Κατηγορια ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g14
Όνομα Ομάδας: “Μικροί Βιολόγοι”
Όνομα Παιχνιδιού: “Μικροί Βιολόγοι”
Σχολείο: Γυμνάσιο Αραδίππου, Λάρνακα
Μέλη ομάδας: Ειρήνη Ιεροδιακόνου, Ευτυχία Κακκουπίτη, Κυριάκος Δημητρίου, Αντώνης Παπασταύρου
Συντονίστρια: Ελένη Παπαδοπούλου
Για τεχνική υποστήριξη στείλτε μήνυμα στην Ελένη Παπαδοπούλου στην διεύθυνση elenip@windowslive.com
IMG_4622

2η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g01
Όνομα Ομάδας: “Internet Safe Team”
Όνομα Παιχνιδιού: “Safe Internet”
Σχολείο: Γυμνάσιο Ακροπόλεως, Λευκωσία
Μέλη ομάδας: Παναγιώτης Μιχαηλίδης. Δημήτρης Καλογήρου
Συντονίστρια: Ειρήνη Φιλιππέτη
Για τεχνική υποστήριξη στείλτε μήνυμα στην Ειρήνη Φιλιππέτη στην διεύθυνση georene@cablenet.com.cy
IMG_4150

3η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g27
Όνομα Ομάδας: “EcoRangers”
Όνομα Παιχνιδιού: “EcoRangers”
Σχολείο: Τσίρειο Γυμνάσιο, Λεμεσός
Μέλη ομάδας: Παναγιώτης Γαβριήλ, Λάζαρος Παπαχριστοδούλου,
Κυριάκος Παμπόρης, Νεόφυτος Καττάμης

Συντονιστής: Πάρις Γαλατόπουλος
Για τεχνική υποστήριξη στείλτε μήνυμα στον Πάρι Γαλατόπουλο στην διεύθυνση pgalatopoulos@cytanet.com.cy
IMG_4144
Κατηγορια ΛΥΚΕΙΑ

1η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g50
Όνομα Ομάδας: “Ballouna Team”
Όνομα Παιχνιδιού: “Ballouna The Game”
Σχολείο: Λύκειο Λινόπετρας, Λεμεσός
Μέλη ομάδας: Λένος Ζήνωνος, Νικόλας Καϊττάνης,
Χριστόφορος Μιχαήλ, Αντρέας Μοδέστου

Συντονιστής: Σωτήρης Σωτηρίου
Για τεχνική υποστήριξη στείλτε μήνυμα στον Σωτήρη Σωτηρίου στην διεύθυνση nxtstudent1998@gmail.com
IMG_4637

2η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g36
Όνομα Ομάδας: “NoteHero”
Όνομα Παιχνιδιού: “NoteHero”
Σχολείο: International School of Paphos, Πάφος
Μέλη ομάδας: Asado Rakhimov, Stas Khaletskiy
Συντονιστής: Ανδρέας Γεωργίου
Για τεχνική υποστήριξη στείλτε μήνυμα στον Ανδρέα Γεωργίου στην διεύθυνση asg@isop-ed.org
IMG_4618

3η Θέση:

Ταυτότητα Ομάδας: g46
Όνομα Ομάδας: “BrainFood”
Όνομα Παιχνιδιού: “Museum Rush”
Σχολείο: Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος, Λευκωσία
Μέλη ομάδας:Αντρέας Αχιλλέως, Ζώης Λάζαρης,
Γεωργία Γαβριήλ, Νικολέττα Κοκότση, Άντρια Καραγιάννη

Συντονιστής: Πελοπίδας Πελοπίδα
Για τεχνική υποστήριξη στείλτε μήνυμα στον Πελοπίδα Πελοπίδα στην διεύθυνση ppelopidas@gmail.com
IMG_4093

Φωτογραφιες

Διοργανωση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενικός Συντονιστής Ηρόδοτος Ηροδότου, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστές Προγράμματος & Αξιολόγησης Γιώργος Χρυσάνθου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δέσποινα Μιχαήλ, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής Χορηγιών & Επικοινωνίας Χρήστος Μακαρούνας, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιστοσελίδα & Κοινωνική Δικτύωση Μιχαήλ Σιριβιανός, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διαφημιστικό & Έντυπο Υλικό Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελίζα Λοίζου, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εγγραφές & Yποβολές Ανδρέας Φιλίππου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Άντρη Μιχαηλίδου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τοπική Οργάνωση Ελίζα Λοίζου, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σωτήριος Χατζής, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χαράλαμπος Παρταουρίδης, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γραμματειακή Υποστήριξη Κατερίνα Φραντζή, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σύνδεσμοι Υπουργείου Παιδείας
Μάριος Μιλτιάδους, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Μιχάλης Τορτουρής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Καθοδηγητική Επιτροπή
Ανδρέας Ανδρέου, Τμήμα ΗΜ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημήτριος Ζεϊναλιπούρ, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δέσποινα Μιχαήλ, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γιώργος Πάλλης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γιώργος Χρυσάνθου, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Ανδρέας Ανδρέου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γιώργος Πάλλης (για Γυμνάσια)
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πέδρο Τρανκόζο (για Λύκεια)
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μάριος Μιλτιάδους
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
Μιχάλης Τορτούρης
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
Παναγιώτης Χαραλάμπους
GET Research Lab
Έλενα Βασιλείου
CytanetΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανδρέας Ανδρέου Αντιγόνη Παρμαξή Βαλεντίνα Χρυσοστόμου
Γιώργος Πάλλης Γιώργος Χρυσάνθου Δέσποινα Μιχαήλ
Έλενα Μανούχου Ιωάννης Δημητρίου Καίτη Μαυρή
Καλλιόπη Σταυρουλιά Κυριακή Αντωνίου Κυριάκος Γεωργίου
Κυριάκος Γεωργίου Κωσταντίνος Κώστα Μαρία Χριστοφή
Μιχάλης Παναγιώτου Νικόλας Λαδάς Παναγιώτης Χαραλάμπους
Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου Στέφανος Δημητρίου Στέφανος Χριστοδουλίδης
Φερνάντο Λοιζίδης Χαράλαμπος Παρταουρίδης Χρήστος Μακαρούνας
Χριστίνα Βασιλείου Χρίστος Κυρλιτσιάς Χρυσοβαλάντης Αναστασίου

Διοργανωτες

Στρατηγικος συνεργατης

 

Υποστηριξη


Χορηγοι    


ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔιεYθυνση επικοινωNIας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 50329
3603 Λεμεσός
ΚΥΠΡΟΣ
(+357) 25-002533


Ηλεκτρονικη Διευθυνση

logipaignion@aca.cut.ac.cy
Κατεβαστε την
Προσκληση

================================================== -->